Τα γραφεία της Ανωδομικής στο Κολωνάκι, στο κέντρο της Αθήνας.

Ολοκληρώθηκε

Μάιος 2008