Η Anodomiki ανέλαβε τη Μελέτη, Κατασκευή και Επίβλεψη της ανακατασκευής της όψης και της προσθήκης στεγάστρου εισόδου για την άνετη πρόσβαση των ασθενών στο κτήριο του Νεφρολογικού Κέντρου στην Παλλήνη.

Ολοκληρώθηκε