Η Anodomiki ανέλαβε τη Μελέτη, Επίβλεψη και Κατασκευή για την ανακαίνιση νεφρολογικής πτέρυγας στο νοσοκομείο του Ευαγγελισμού. Ο στόχος ήταν ο εκσυγχρονισμός και η λειτουργικότητα σε μία εποχή που η υγεία και η περίθαλψη έχουν τον πρώτο λόγο.

Ολοκληρώθηκε

Δεκέμβριος 2021