Οι χώροι υγείας απαιτούν ιδιαίτερη προσοχή στην Κατασκευή και Μελέτη τους. Υφιστάμενο κτίριο στο Π. Φάληρο ανακατασκευάστηκε για να φιλοξενήσει ένα νέο Νεφρολογικό Κέντρο. Την κατασκευή ανέλαβε η Anodomiki σε συνεργασία με την ISV, η οποία εκπόνησε τη μελέτη και την επίβλεψή του

Ολοκληρώθηκε

Σεπτέμβριος 2012

Υπηρεσίες