Μία φαρμακευτική εταιρεία ακολουθεί συγκεκριμένα πρωτόκολλα και ορισμένη διαδικασία σε οποιοδήποτε έργο την αφορά. Η Anodomiki ανέλαβε τη Μελέτη, Κατασκευή και Επίβλεψη του έργου για τα γραφεία γνωστής φαρμακευτικής εταιρείας στην περιοχή του Αμαρουσίου.

Ολοκληρώθηκε

Οκτώβριος 2021