Σχεδιασμός και κατασκευή μονάδας μαγνητικής τομογραφίας, με ειδικές απαιτήσεις

Ολοκληρώθηκε

Δεκέμβριος 2021