Μελέτη, Κατασκευή και Επίβλεψη του έργου για τα γραφεία γνωστής φαρμακευτικής εταιρείας στην περιοχή της Θεσσαλονίκης.

Ολοκληρώθηκε

2016