Αναλάβαμε τον σχεδιασμό και την επίβλεψη κατασκευής του κτιρίου γραφείων της Toyota στο Μαρκόπουλο Αττικής

Ολοκληρώθηκε

Απρίλιος 2011

Υπηρεσίες