Σχεδιασμός και κατασκευή ακτινοδιαγνωστικής μονάδας, με ειδικές απαιτήσεις

Ολοκληρώθηκε

Δεκέμβριος 2021